Mejerier

Lyddæmpning af ventilation på fabriksafsnit.

Slagterier

Lugtemission fællesafkast.

Komplet ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning fra rum og processer. 30 meter høj skorsten til afkastluft for at forhindre luftgener til omgivelserne.

Fiskeforædling

Komplet ventilationsanlæg.

Bagerier

Renovering med varmegenvinding til brød med luftunderskud og høje temperaturer i produktionslokalerne.

Kyllingeslagterier

Løsninger omfatter indblæsningsanlæg, udsugningsanlæg, varmegenvinding og temperaturzoner.

Kødforædling

Anlæg til køling og fugtstyring.

Storkøkkener

Skræddersyet komforvenligt ventilationsanlæg til nyt storkøkken.

Sportscentre

Behovstyret ventilation efter temperatur og personbelasting i de enkelte rum.

x