Mejerier

Lyddæmpning af ventilation på fabriksafsnit.

For at kunne efterleve de gældende støjkrav skulle adskillige ventilationsafkast og installationer på taget, lyddæmpes. Arbejdet blev udført på baggrund af en støjforkortning.

Ventilation og køling for osteri.

Anlæg for osteriet var utilstræk-kelige. Indblæsningssystem optimeret til bedre udnyttelse af luften med to store aggregater - specialdesignet til opgavens krav. bla. mineraluldspaneler, Gobi fugtsikring, rustfast inderside, varmegenvinding, HEPA filtre, markant støjdæmpning.

Ventilation for sterilfløde.

Installering af aggregat der skabte en stor ændring i rum – for en begrænset pengesum. Blev udført i et snævert tidsvindue og i en komplekst lokale.

Energirådgivning.

Mindre ændringer på eksisterende ventilationsanlæg og ny styringsstrategi reducerer det årlige energiforbrug med 1.300.000 kWh.

Slagterier

Lugtemission fællesafkast.

Anlægget sikre at slagteriet ikke lugter til omgivelserne. Det samler luft fra mange decentrale udsugninger og blæser det op i en fælles skorsten. 5m. fra aggregat og skorstenstoppen er støjbidraget kun 54dB(A), til trods for anlæggets kapacitet på 210.000m3/t.

Lugtemission fællesafkast.

Udskiftning af rumkøleangregat, inklusiv rørtræk til tag blev udført i hverdage uden af påvirke produktionen. Aggregatet blev designet for lavt energiforbrug og vi leverede en enestående styring til regulering af ammoniak køleflader.

Rådgivning på nyt kreaturslagteri.

På et nyt kreatur slagteri i Holsted dimensionerede og projekterede vi ventilationssystemerne til kvæg slagtelinjen, udbening og proceslinjerne til detail produkter. Opgaven omfattede også generel rådgivning om CTSanlæg, affugtning, energibesparelser og ”ventilationsvenlige konstruktioner”.

Komplet ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning fra rum og processer. 30 meter høj skorsten til afkastluft for at forhindre luftgener til omgivelserne.

Slagteri ombygges til anden produktion.

Fabrikken etableres med genanvendelse af eksisterende aggregater, med komplet revision af indblæsningssystem og styringer, således at funktionalitet svarer til nye anlæg.

Lugtemmisionsbegrænsning.

Vi dimensionerede og leverede tre systemer med skorsten, ventilator og tilslutningskanaler, som kunne samle afkast fra fabrikkens koge-og rygeovne og sende det op i tre skorstene, så lugtbidraget til omgivelserne blev mindre. Systemet er opbygget så energiforbruget minimeres ved at ventilatorernes hastighed tilpasses det aktuelle behov for udsugning.

Rådgivning og udstyrsleverance til fåreslagtning.

Dimensionering og design af ventilationsanlæg til en fåreslagtelinje med tilhørende biproduktlokaler. Bardram leverede kondensfri lavimpuls armaturer.

Fiskeforædling

Komplet ventilationsanlæg.

Procesudsug og luftrensning fra oliesteger.

Rengøringsvenlig lugtrensning.

Rådgivning, stege- og pakkeafdeling for fiskeprodukter.

Vi har lavet dimensionering, layout og leveret ventilationsanlæg til panering og til pakkeri. Begge anlæg er med varmegenvinding, køl og varme. De er konstrueret til at holde en rumtemperatur på 17 °C og forhindre at støv fra panering spreder sig til pakkeriet.

Bagerier

Ventilation for Bakeoff.

Udført med meget kort varsel og med en minimal indsats fra kunden - Bardram håndterede alle underentreprenører.

Renovering med varmegenvinding til brød med luftunderskud og høje temperaturer i produktionslokalerne.

Kyllingeslagterier

Løsninger omfatter indblæsningsanlæg, udsugningsanlæg, varmegenvinding og temperaturzoner.

Kødforædling

Anlæg til køling og fugtstyring.

Anlægget skal sørge for at Gråstensalater undgår mug og skimmel i deres produktionslokaler, selvom kogning og blanchering giver et stort fugtbidrag til rummet. Med anlægget kan temperatur og fugtniveau kontrolleres så kontaminering fra rummet elimineres.

Hurtig tørring efter rengøring.

Komplet nøglefærdige ventilationssystemer til en nybygget fabrik. Leverancen omfatter ventilation til administrationen, produktionslokaler med 6°C og vaskerum. Anlæggene til de kølede lokaler er designet til at udtørre lokalerne på 3 timer efter rengøring.

Ventilation til kødvarefabrik.

Komplet ventilationssystem til en ny fabrik som leverer til detailhandlen. Projektet omfattede seks +5 °C produktionslokaler. Der produceres i to-holds skift, så anlæggene er designet til at udtørre på 3 timer.

Andre

Atexsikring af fabriksafsnit.

Pektin udvindes ved at tilsætte sprit til frugtsaften fra citrusskaller. Pektinen koagulerer, og kan derefter trækkes ud af saften. Herefter tørres og males produktet. Alle disse processer forårsager lokaler som er ATEX klassificeret. Vi fik fabrikken op på højde med gældende standarder.

Skræddersyet komforvenligt ventilationsanlæg til nyt storkøkken.

Anlæg med skarp fugtstyring.

Vi har dimensioneret, lavet layout og leveret to komplette klimanlæg til lokaler der tester forskelligt elektronisk udstyr. Heatroom har et driftområde fra +20 til +80°C med fugtigheden styret til 50%RF. Humidity room arbejder med et temperatur span fra +20 til +40 °C men med relativ fugtniveau op til 93%. Niveauerne skal holdes indenfor ±2 °C og ±3% RF.

Behovstyret ventilation efter temperatur og personbelasting i de enkelte rum.

x