Lugtbegrænsning og lugtkontroltjenester

Begrænsning af lugt
Vi forstår vigtigheden af lugtbegrænsning, især når det kommer til arbejdspladser og hjemmemiljøer. Vores specialiserede tjenester inden for lugtkontrol hjælper med at håndtere og reducere generende lugte, især i fødevareproduktioner, hvor forskellige madvarer tilberedes.

Effektive lugtbegrænsningsmetoder

Vi benytter to effektive metoder til at begrænse lugt- og forureningsgener i omgivelserne: Fortynding og Rensning.

Fortynding af luft

Fortyndingsmetoden involverer etablering af høje udsugningspunkter, såsom skorstene, der effektivt fjerner lugten og sender den op i atmosfæren, hvor den fortyndes og bliver mindre generende for omgivelserne. Vores erfarne team har implementeret talrige systemer, der samler lugte fra forskellige produktionsområder og leder dem op i højere luftlag. Disse løsninger tilpasses individuelt for at imødekomme de specifikke behov i hvert område

Rensning af luft

Ved hjælp af avancerede luftrensningsteknologier fjerner vi molekyler, der forårsager lugt fra luften. Valget af den rette luftrensningsteknologi afhænger af sammensætningen af den udledte luft. Vores eksperter integrerer den mest egnede teknologi som en del af den samlede ventilationsløsning for at sikre optimale resultater. Vores systemer kan enten fjerne forurenet luft fuldstændigt eller rense den, så den kan genanvendes.

Vi har erfaring med lugtrensningsteknologier som scrubber, biofiltre, ozon og aktivt kul.

Erfaring og ekspertise med luftforbedring

Vi har omfattende erfaring med en række lugtrensningsteknologier og, ved hvordan vi bedst muligt fjerner lugte i din produktion. Vores tidligere projekter inkluderer:

- Lugtfortynding ved opførelse af skorstene og booster-enheder for at håndtere lugtemissioner fra forskellige kilder.

- Effektiv lugtrensning fra konfiskattanke 

- Lugtrensning fra oliestegning og slagteområder

- Lugtrensning fra biogasanlæg

Kontakt os i dag for skræddersyede lugtbegrænsningsløsninger, der passer til dine specifikke behov og miljøforhold.
Afkast til lugtbegrænsning på tag

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.