Procesventilation

Procesudsugning
Har du lokaler med kilder, der udleder betydelig varme, fugt eller forurening? Så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Hos Bardram har vi erfaring med at skræddersy professionelle løsninger for at forbedre dit arbejdsmiljø og produktionsprocesser.

Vi anvender også procesudsugning til effektivt at fjerne støv direkte fra kilden, hvilket forhindrer gener for de ansatte, der opholder sig i samme rum. Vores avancerede filtre kan rense luften betydeligt, især i situationer med støv og fedt. Vi baserer vores løsninger på en grundig forståelse af processerne i din produktion. Dette skaber optimale forhold for både dine medarbejdere og din produktion. Procesudsugning er som regel en del af en større ventilationsløsning, men vi leverer også løsninger til selvstændige processer. 

Hvad er procesventilation?

Procesudsugning refererer til en ventilationsteknik, der specifikt fokuserer på at fjerne forurenende stoffer, dampe, partikler eller andre skadelige stoffer, der genereres som en del af industrielle eller erhvervsmæssige processer. Formålet med procesudsugning er at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø ved effektivt at fjerne disse forurenende stoffer fra luften.

Denne ventilationsteknik indebærer normalt brugen af specialiserede udsugningsenheder, kanaler og filtre, der er designet til at opsamle og fjerne skadelige stoffer fra luften, inden den frigives ind i omgivelserne. Procesventilation er særlig relevant i industrier, hvor produktionen kan generere luftbårne partikler eller kemiske dampe, der kan udgøre sundhedsrisici for medarbejdere eller påvirke produktionsmiljøets kvalitet. Dog er procesudsugning også relevant i flere andre industrier og erhverv. Eksempler på procesudsugning kan bl.a. inkludere spånudsugning, svejseudsugning, punktudsugning samt udsugning til værksted.

Stødbordsarmatur i rum
Rørføring på tag

Procesudsugning som en del af en større løsning

Procesudsugning er en central komponent i vores integrerede ventilationsløsninger hos Bardram. Vi forstår, at en effektiv luftkvalitetsstyring kræver en holistisk tilgang, der dækker alle aspekter af din virksomheds behov. Ved at inkorporere procesudsugning som en del af den samlede løsning sikrer vi, at din produktionsproces forbliver optimal, og at dine medarbejdere arbejder i et sundt miljø. Vores procesudsugningstjenester omfatter blandt andet: 

Krydderiudvejning og blanding
Vores procesudsugningssystemer er skræddersyet til at håndtere luftpartikler og støv, der genereres under krydderiudvejning og blanding. Dette sikrer ikke kun en ren produktionsproces, men forhindrer også, at partikler forurener arbejdsmiljøet.

Hakke- og mikseprocesser med CO2- og N-tilsætning
Vi tilbyder specialiserede procesudsugningsløsninger til hakke- og mikseprocesser, hvor CO2- og N-tilsætning er involveret. Dette hjælper med at fjerne skadelige gasser og partikler fra luften, hvilket er afgørende for både produktkvalitet og arbejdsmiljø.

Inkjet- og laserprint
Vores procesudsugningssystemer er designet til at håndtere emissionspartikler, der opstår under inkjet- og laserprintprocesser. Dette sikrer, at luften forbliver ren, og produktionsudstyr bevares i optimal stand.

Slagteriernes sterilisatorer for knive, robotter, krogvaskere mv.
Procesudsugning spiller en vigtig rolle i at fjerne luftbårne forurenende stoffer fra slagterimiljøer, især under steriliseringsprocesser. Dette sikrer hygiejnisk arbejdsmiljø og forhindrer kontaminering. Det fik Himmerlandskød blandt andet installeret. 

Oliestegere og kogeprocesser
Vores løsninger inkluderer procesudsugning, der effektivt håndterer damp og partikler genereret under oliestegning og kogeprocesser i eksempelvis industrikøkken. Dette bidrager til at opretholde et sikkert og komfortabelt produktionsmiljø.

Kar-, kasse- og bakkevaskere
Procesudsugning spiller en afgørende rolle i at fjerne fugt og forurenende stoffer fra luften, der genereres under vask af kar, kasser og bakker, hvilket sikrer et rent og sundt miljø.

CO2-udsugning fra tøristilsætning
Vores specialiserede procesudsugningssystemer adresserer effektivt CO2-emissioner fra tøristilsætning, hvilket er afgørende for at opretholde sikre arbejdsforhold.

Krav til procesventilation

Kravene til procesventilation er afgørende for at sikre et sundt arbejdsmiljø og optimale produktionsforhold i industrien. Disse krav varierer afhængigt af den specifikke industrielle proces og de materialer, der håndteres. Et grundlæggende krav omfatter effektiv luftfiltrering for at fjerne partikler, støv og skadelige kemikalier fra luften. Temperaturstyring er også afgørende, idet processerne ofte kræver præcise temperaturforhold for at opretholde produktkvalitet og beskytte udstyr.

Desuden skal procesventilation overholde gældende lovgivning og standarder for at sikre overensstemmelse med miljømæssige og sundhedsmæssige regler. Energioptimering er et stadig vigtigere krav, da virksomheder søger at reducere omkostninger og minimere deres miljøpåvirkning. Procesventilation skal også være fleksibel og tilpasses virksomhedens specifikke behov, da industrielle processer kan variere betydeligt.

 


Kontakt Bardram for procesventilation løsninger

Har jeres virksomhed behov for specialiserede procesventilation løsninger? Hos Bardram er vi dedikerede til at levere skræddersyede ventilationssystemer, der opfylder dine unikke behov inden for industri og erhverv. 

Ved at integrere disse procesventilation løsninger som en del af vores overordnede tilgang til industriventilation, sikrer vi, at din virksomhed opnår maksimal effektivitet, overholder regler og skaber et optimalt arbejdsmiljø. Kontakt os i dag for at få skræddersyet den perfekte ventilationsløsning til jeres unikke behov.

Ventilation på tag

Vil du vide mere om
vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.