HUGIN ventilationsstyring - Den nemme løsning

Ventilation
Bardram tager kontrollen over setpunkter og indstillinger på dit eksisterende anlæg. Dermed får vi jeres anlæg til at køre optimalt. HUGIN er et CTS anlæg til ventilation der hjælper med styring af ventilation. Det gør vi således:

Den hurtige forklaring

Image

Installation
5.900,- DKK 


Halvårlig abonnement 
2.995,- DKK 


Interesseret? Ring: 
71993063

Energicase

For nyligt besøgte vi en kunde, hvor varmen fra anlægget var forsvundet, på trods af at anlægget havde varmegenvinding. Det viste sig at rotorveksleren, som driver varmegenvendingen, var gået i stykker for lang tid siden. Det blev ikke opdaget, da anlægget selv tændte for varmefladen. 

Anlægget har dermed, i længere tid, brugt fjernvarme frem for varmegenvending, hvilket er en dyr fornøjelse. Anlægget, som betjente en restaurant og natklub, brugte i perioden op mod 50kWh mere energi hver time end nødvendigt uden at det blev registreret. 

Problemet blev først opdaget, da fjernvarmen blev frakoblet, og det dermed blev tydeliggjort, at anlægget ikke virkede korrekt.

Med Bardrams HUGIN system installeret hos kunden, ville systemet have reageret i samme øjeblik, som varmegenvindingen gik i stykker. Vores måling af den manglende varmetilførsel ville have indikeret, at genvindingen var ude af drift.

Indeklimacase

En kortlægning udført af COWI viser, at produktiviteten af medarbejdere falder med 1 procentpoint pr. °C forskel fra den optimale rumtemperatur. Regnestykket betyder, at en medarbejder, som fakturerer 600 kr/t ville kunne fakturere 10.000kr mere om året ved blot én grads forskel. 

Vi oplever, hos mange kunder, at deres ventilationsanlæg er dårligt styret, og at den ønskede temperatur dermed ikke bliver opnået. Dette kan skyldes manglende muligheder i eksisterende styring, eller at det kræver manuel betjening. 

Med Bardrams HUGIN system er indeklimaet konstant overvåget. Anlægget vil altid være instillet således at optimal drift opnåes. Dette gøres ved at variere luftmængder, rette setpunkter og gribe ind når eventuelle problemer opstår.

Hvorfor er HUGIN smart?

Du får en virtuel ventilationsoperatør

HUGIN systemet svarer til at have en ekspert i ventilation i bygningen alle døgnets timer. Eksperten er forudseende og sørger for, at dine anlæg kører optimalt året rundt.

Mindre bøvl
ved fejl

En af fordelene ved at overvåge året rundt, er at vi hurtigt kan finde fejlen, hvis der opstår problemer med anlægget. Vi ringer med support og finder den bedste løsning, for at overkomme udfordringen. Du sparer derved tid ved frustrerende fejlfinding, mens slutbrugeren aldrig når at opleve fejlen.Overblik sikrer lavere energiregning

Fejl og dårlig drift af dit anlæg opspores i god tid, og vores intelligente styring sikrer derfor optimal drift. På denne måde holdes arbejdsmiljøet og energiniveauet sundt. Se cases på bagsiden af folderen.

Masser af
smarte tilvalg

Vores intelligente styring kan mindske kølebehovet på varme dage ved at køle bygningen med kold natteluft natten inden. Hvis direkte sollys opvarmer dine lokaler, kan anlægget regulere rumtemperaturen efter solvinkel og hvorvidt det er solskin eller overskyet.

Skræddersyet system uden merbetaling

Med HUGIN programmeres dit anlæg lige som du ønsker. Anlægget styres efter dine behov og ønsker. Vi leverer et udkast, men kan skræddersy en hel unik løsning til dig. Uden ekstra betaling!

Få estimat på energibesparelse

Når anlægget har kørt i en længere periode, ved systemet hvilket behov ventilationen skal opfylde. Dette bruges til at estimere hvor meget besparelse, der potentielt kan opnås ved at ændre på diverse indstillinger. På denne måde kan en faktuel afvejning mellem omkostninger og indeklimaet laves.
Image

Kombiner med en serviceaftale

Service sker som regel en gang om året, men med vores intelligente overvågning, kan vi udføre service, når behovet reelt opstår. HUGIN kan kobles sammen med en serviceaftale hos KK-Ventilation, så dine anlæg altid er i bedste stand.

Intuitiv
brugeroverflade

Med Hugin behøver du ikke at gøre noget selv, men hvis du er interesseret, kan du altid følge med på telefon eller på computer. Al information kan tilgåes via QR kode - ingen app er nødvendig. Hvis du har flere anlæg, kan alle disse let overvåges fra samme skærm - nemt og overskueligt. Hvis det ønskes, kan brugeren selv styre anlægget ved at justere indstillinger som eksempelvis ønsket rumtemperatur.
Image

Detaljerne

Hardware

Vi benytter os af en mobilt netttilkoblet Modbus gateway. Det vil sige, at vi kommunikerer over telenettet med dit anlæg med Modbus protokollen. Modbus er den mest udbredte måde at kommunikere med ventilationsaggregater på, hvilket sikrer, at Hugin kan tilgå næsten alle anlæg.

Ingen bindende hardware ændring

Vi installere vores hardware sådan at der let kan skiftes tilbage til det oprindelige setup hvis det ønskes at fortsætte med abonnementet

IT-sikkerhed

Vi kobler IKKE vores system, på jeres lokale netværk. Dermed er der ingen risiko for hackerangreb igennem vores system. Vi har kun kontakt med ventilationsaggregatet med en RS485 kabelforbindelse. Med denne forbindelse kan der kun aflæses og rettes i registre i dit ventilationsanlægs interne styresystem.

Begrænset af det fysiske anlæg

Styringen vil være begrænset af det fysiske anlæg. Eksempelvis kan styringen ikke regulere efter CO2 niveau, hvis anlægget ikke har en sådan sensor. 

Bardram tilbyder at installere ekstra sensorer i anlæg eller i rum hvis det ønskes, og på den måde tilføje endnu flere funktionaliteter til dit eksisterende anlæg.

Betingelser

- Abonnement har ét års bindingsperiode.

- Abonnement betales forud, én gang årligt.

- Der tages forbehold for trykfejl i dette materiale.

- Priser indeksreguleres årligt.