Værdifuld ventilation til krævende produktionsmiljøer

Vi har specialiseret os i at udvikle og levere komplette løsninger til industriventilation og køling samt til reducering af støj- og lugtgener til dansk industri. Løsningerne anvendes blandt andet i industrilokaler med et udfordrende produktionsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima eller en krævende proces. 
Vi består af et engageret team på cirka 25 ansatte bestående af ingeniører, projektledere, smede og håndværkere samt andre i tæt samarbejde med ejerne, Thomas Gedsig Nielsen og Svend Hougaard.

Tæt dialog og optimale løsninger

Hos Bardram arbejder vi fokuseret på at skabe en tæt dialog med vores kunder og tilbyder værdiskabende løsninger, som specifikt er udformet til det konkrete projekt i dansk industri. Vi stiller kunderne spørgsmål, der kan være med til at flytte deres ståsted med fokus på at finde den bedste løsning til den specifikke problemstilling. Vi har en mission om at sikre den mest optimale løsning ud fra de forudsætninger kunderne stiller og ikke kun den forventning, de har. Vi servicerer virksomheder, som har de vildeste behov for at kontrollere deres interne miljøer og har de mest voldsomme belastninger.  

Høj kvalitet og øget produktivitet

Den bærende faktor hos os er vores høje faglige og erfarne niveau, som kommer i spil på tværs af virksomheden, når nye løsninger udvikles. Vi har stort kendskab til processer og kombinerer denne med viden fra egen produktion. I det spændingsfelt formår vi at skabe unikke løsninger i høj kvalitet. Projektafdelingen er knivskarp på helhedsorienterede løsninger, så vi sikrer kun at levere løsningsmodeller, der kan produceres, monteres, leveres og afslutningstestes hos kunden i et smidigt flow og ofte i et smalt tidsvindue. Vi følger ventilationsanlæg, som vi har dimensioneret, leveret og videreudviklet gennem tiden med henblik på optimal driftsfunktion. Vi fremstiller driftssikre løsninger på et højt niveau, som opretholder et stabilt produktionsmiljø. Derved bidrager vores løsninger til en høj produktivitet og ensartet kvalitet af kundernes produkter.

Arbejdsprocesser i Virksomheden med Fokus på Ventilationsrådgivning

I vores virksomhed samarbejder vi tæt med vores kunder for at identificere løsningsforslag, der kan adressere de udfordringer, vores kunder står overfor inden for ventilationsområdet. Hvert samarbejde bygger på principperne om åbenhed og tillid for at skabe de mest optimale betingelser for projektet. Kommunikation, respekt og integration udgør derfor de afgørende faktorer i hele projektforløbet. Hos Bardram råder vi over vores egen projektafdeling samt produktionskapacitet.

Vores Projektafdeling

I vores projektafdeling sidder kompetente og fagligt stærke medarbejdere, herunder ingeniører og maskinmestre, som udfører omhyggelige analyser og afdækker behov baseret på kundens præferencer, projektøkonomi, processer, maskiner og produktionsflow inden for ventilationsrådgivning.

Professionel Produktion med Ventilationsekspertise

I vores produktionsafdeling finder du en effektiv og fleksibel arbejdsstyrke, der især er specialiseret i håndtering af tyndplader og standardprofiler inden for ventilationsløsninger. Dette betyder dog ikke, at vi begrænser os til standardprodukter. Hvis den ønskede løsning ikke allerede eksisterer, er vi i stand til at udvikle den fra bunden!

Vores Ventilationsrådgivning

Vi stræber ikke kun efter at løse virksomheders udfordringer, men vi arbejder også hårdt på at finde den mest optimale løsning inden for kundens budget, især når det drejer sig om ventilationsrådgivning. Vores projektanalyser er ekstremt omfattende og fokuserer på at sikre, at den løsning, vi tilbyder, imødekommer alle de krav og behov, som vores kunder måtte have. Vi sørger også for, at vores løsninger er integreret med andre produktionsprocesser. Dette indebærer en omhyggelig gennemgang af alle tænkelige elementer, der kan påvirke produktionen, for at undgå eventuelle udfordringer, når ventilationsanlægget er monteret. På den måde sikrer vi en problemfri implementering af ventilationsløsningen.

Læs mere om vores rådgivning her.

medarbejdere dimensionerer ventilation

Vores Dedikerede Medarbejdere

I Bardram prioriterer vi personlig udvikling højt og sætter stor værdi på vilje og flid. Vi tror på, at begrebet "compound interest" (rentes rente) ikke kun er relevant inden for finansverdenen, men også spiller en afgørende rolle inden for vidensopbygning og erhvervserfaring. Når du er flittig, ambitiøs og målrettet, vil dine kompetencer udvikle sig eksponentielt, og på kort tid vil du opnå en betydelig faglig styrke i forhold til en gennemsnitlig indsats. Dette er et koncept, som vi aktivt arbejder på at understøtte og dyrke hos vores medarbejdere.

Værdier

Vi arbejder ud fra de fem værdier idérig, serviceminded, løsningsorienteret, troværdighed og respekt. Dermed bruger vi vores værdier aktivt til at verificere vores handlinger. Løsninger anskues fra et holistisk perspektiv på tværs af faggrupper for at sikre at den løsning, vi tilbyder, kan forenes med øvrige interessenter og installationer. Vi tror på ærlig og tæt dialog med kunden, og stræber efter samarbejde, hvor der er gensidig tillid og respekt.

Idérig 
Vi modtager og giver idéer som konstruktive forslag. Vi udvikler nyskabende idéer i sparring med kunder og kollegaer.

Servicemindet 
Vi arbejder for det gode samarbejde mellem kunder, kollegaer og samarbejdspartnere.

Løsningsorienteret 
Vi leverer løsninger der er afstemt med kundens forventninger og behov. Eventuelle konflikter løses straks gennem konstruktiv dialog.

Troværdighed 
I tilfælde af fejl, informerer vi straks alle involverede kunder samt kollegaer, og håndterer problemet bedst muligt for alle involverede. Vi rådgiver kunder ærligt, direkte og på højt fagligt niveau.

Respekt 
I Bardram tager hvert enkelt medarbejder ansvar med øje for helheden, og udviser respekt for den enkeltes rolle, internt som eksternt.

Historien kort fortalt

Bardram Luft-Teknik A/S blev grundlagt i København af ingeniør Emil Valdemar Bardram i 1952. I løbet af 80’erne rettede virksomhedens fokus sig mod udvikling af ventilationstekniske løsninger, hvor især den danske fødevareindustri tog løsningerne til sig. 
Virksomheden som i dag har base i Hørning ved Aarhus, blev i 2009 overtaget af brødrene Svend og Leif Hougaard. Sidenhen har Svend overdraget sin direktørstilling, og et generationsskifte blev foretaget med Thomas Gedsig Nielsen. Han har siden august 2021 fungeret som administrerende direktør, og efterfølgende medejer fra 31. december 2021. Siden grundlæggelsen har Bardram Luft-Teknik A/S været kendt som en driftig virksomhed med et højt fagligt niveau. Sådan er det stadig den dag i dag.
De to tidligere ejere Svend Hougaard og Leif Hougaard

Nyheder

Storm går imod strømmen
TV2 Østjylland

Hos Bardram har vi altid stået klar med åbne arme, når nye lærlinge har banket på døren og ønsket praksis erfaring. Vi er glade for at give dem til plads til at udvikle deres kompetencer – nogle som også bidrager til vores virksomhed, og som stiller os stærkere. 

Vi havde torsdag den 5. januar besøg af TV2 ØSTJYLLAND, på baggrund af Statsministerens ønske om mere fokus på erhvervsuddannelserne. I den forbindelse tog de en snak med Storm, som udover at blive udlært som smed i 2022, også modtog ML-prisen for fremragende faglighed og kollegaskab i sin tid som lærling hos os.

06-01-2023
Produktionsmedarbejdere hjælper hinanden

ESG-Rapport 2021

I Bardram har vi udarbejdet en ESG-rapport som sætter fokus på, hvordan vores virksomhed arbejder med bæredygtighed. Vi belyser i rapporten, hvordan vi anskuer bæredygtighed på et socialt-, klimamæssigt og ledelsesmæssigt niveau, og redegør for vores indsatser i forhold til FN's Verdensmål. 

Vi sætter også ord på vores ambitioner i forhold til en mere bæredygtig fremtid, og runder af med et indblik i vores CO2-udledning for 2021. 

Læs vores ’klimarapport’ her hvor du, udover at få indsigt i vores syn på bæredygtighed, også kan lære lidt mere om vores virksomhed.
22-12-2022
ESG-rapport for året 2021