Standardprodukter fra egen produktion

Bardram tilbyder forskellige typer standardprodukter som udtørringsventilatorer og indblæsningsarmaturer.
UTV til udtørring af rum

UTV 560/900 Udtørringsventilator

Med henblik på at opnå effektiv udtørring kan man med fordel tilstræbe at skabe høj lufthastighed til bestrygning af overfladerne på inventar og bygningsdele. Bardram Luft-Teknik A/S har udviklet en udtørringsventilator beregnet for montering på lofter eller vægge i lokaler, som ønskes udtørret. Udtørringsventilatoren cirkulerer en stor luftmængde med høj hastighed, og affugter hurtigt et fugtigt eller vådt lokale.

Stødbordsarmatur

Bardrams stødbordsarmatur placeres direkte over udsatte arbejdspladser, hvor temperaturen er meget høj. Paneler sikrer et trækfrit område, hvor arbejdsmiljøet væsentligt forbedres og gøres behageligt.
Stødbordsarmatur i slagteri
Lavimpulsarmatur lavet i PUR

Kondensfri lavimpulsarmatur

Armaturet benyttes til fortrængningsventilation, hvor der kræves en stor ΔT mellem indblæsningstemperaturen og rumtemperatur. Armaturet sikrer at kold indblæsningsluft kan nå ned til gulvet, og på denne måde forbedre virkningen af fortrængningsventilation. På denne måde affugter armaturet nænsomt området.

Det er vigtigt at armaturet ikke bliver placeret over arbejdsstationer, da der her vil opleves træk. 

Lavimpuls konus

Dette aggregat er udviklet af Bardram, og kan tilføre store mængder luft i områder, hvor der er begrænset plads. Ved hjælp af fortrængningsventilation kan konussen langsomt skubbe varmere luft i vejret og sørge for et behageligt indeklima.

Konus og UTV i lokale
Lavimpulsarmatur lavet i PUR

Luftrenser

Vores luftrenser bruges i lokaler, hvor der er brug for at luften er ren og frisk. Renseren kan cirkulere ren luft i store områder, og bruges ofte i lagerbygninger, fabrikker og produktioner indenfor eksempelvis fødevareindustri, bagerier, vaskerier og lignende.

Luftrenseren bygges i vores egen produktion, og kan derfor tilpasses efter dine behov. 

Diverse opgaver

I forbindelse med ovenstående produkter og andre ydelser i huset, arbejder vi altid med forskellige teknikker. Arbejdet med disse teknikker og værktøjer giver os kompetencerne til at udarbejde et væld af produkter, som også kan anvendes i løsninger, som ikke har noget med ventilation at gøre. 

I kataloget herunder kan du set et udpluk af produkterne, som vi har udarbejdet for samarbejdspartnere.  
Svejs med procesudsug

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.