Ventilationsanlæg med varmegenvinding

varmluft ikon
Ved at implementere varmegenvinding kan du drastisk reducere dit energiforbrug og derved minimere din elregning. Typisk kommer overskudsenergien i form af varme, damp eller vand, hvor potentialet ikke fuldt ud udnyttes. Hos os er vi dedikerede til at hjælpe dig med at udnytte dette uudnyttede energireservoir gennem avancerede varmegenvindingssystemer.

Optimal udnyttelse af varmegenvinding

I visse produktionsprocesser genereres der overskudsvarme, som kan udnyttes effektivt i andre produktionsområder. Den mest økonomiske løsning opnås, når der er en parallelt kørende proces, der direkte kan modtage den opsamlede varmeenergi. Jo højere temperatur på det udgående varmeafkast, desto bedre økonomi opnås.

Det er dog ikke altid muligt at kanalisere den opsamlede varme direkte til andre processer. Dette kan føre til færre driftstimer, hvor fordelene ved varmegenvindingen realiseres. Som alternativ kan der implementeres varmeakkumulering, men begge tilgange forlænger tilbagebetalingstiden for varmegenvindingssystemet. Vores ekspertise inden for varmegenvinding har været afgørende i en række industrier, herunder:

Svineproduktion
I svineproduktionen spiller effektiv varmegenvinding en afgørende rolle for bæredygtig drift. Vores ventilationsanlæg med varmegenvinding udnytter varmen fra industriovne på svineslagterier. Vores systemer indfanger og genbruger varmen fra de kraftfulde industriovne, hvilket ikke kun reducerer energiomkostningerne, men også bidrager til en mere miljøvenlig produktion. Den optimerede varmegenvinding understøtter desuden præcis temperaturkontrol i stalde, hvilket er afgørende for svinedyrs trivsel og produktivitet.

Fjerkræproduktion
I fjerkræproduktionen er det vigtigt at opretholde præcise temperatur- og fugtighedsniveauer for at sikre optimale produktionsbetingelser. Vores ventilationsanlæg med varmegenvinding er designet til at udnytte overskudsvarmen fra udsugningssystemer, der anvendes i skoldning og plukning af kyllinger.

Slagterier
I slagteriindustrien er effektiv varmegenvinding afgørende for at minimere energispild og optimere produktionsprocesserne. Vores speciallavede ventilationsanlæg med varmegenvinding udnytter overskudsvarmen fra udsugningssystemer i slagterier, hvilket bl.a. bidrager til besparelser ift. energiomkostninger.

Krydsveksler i ventilationsanlæg
Krydsveksler under produktion

Nedsat energiforbrug

Et ventilationsanlægs energiforbrug er afgørende for dets effektivitet og afhænger af tre primære designparametre: 

1) Regulering af anlæggets ydelse 
Vi tilpasser anlæggets ydelse efter det aktuelle behov og udetemperaturen. Dette sikrer en optimal energianvendelse og komfort i dit produktionsmiljø.

2) Design af kapacitet og  ventilationsprincip
Vores professionelle ventilationseksperter tager højde for kapacitet, ventilationsprincip, indblæsningssystem, ventilatorer, tryktab og isolering for at sikre, at dit ventilationsanlæg fungerer effektivt og økonomisk.

3) Genvinding af varme fra udsugningsluften 
Varmegenvinding er afgørende for at minimere energispild. Ved at udnytte varmen fra udsugningsluften kan vi reducere dit energiforbrug betydeligt.

Disse tre parametre arbejder i samklang og skal afvejes i forhold til behovet for at opvarme indblæsningsluften. Vores tilgang tager også hensyn til kundens krav til tilbagebetalingstid, da dette er afgørende for valget af energieffektive varmegenvindingssystemer. Uanset om vores kunder sigter efter en tilbagebetalingstid på 3 måneder eller 10 år, respekterer vi deres beslutning.

Speciallavede løsninger til ventilation med varmegenvinding

Vi tilbyder ikke en standardløsning, da alle virksomheder og produktionsmiljøer er unikke. I stedet bruger vi kundens tilbagebetalingstid som vores rettesnor under designprocessen. Dette sikrer, at vi skræddersyr det mest energieffektive varmegenvindingsanlæg til dine specifikke behov og forudsætninger. Bardram er din pålidelige partner inden for varmegenvindingsteknologi og tilbyder en bred vifte af avancerede løsninger, herunder:

Rotorvekslere
Rotorvekslere er avancerede varmegenvindingsenheder, der anvendes i ventilationsanlæg for at optimere energieffektiviteten. Disse enheder bruger en roterende varmeveksler, der tillader overførsel af varme mellem den indgående og den udgående luftstrøm. Rotorvekslere er særligt effektive, da de tillader en høj varmeoverførsel samtidig med at minimere risikoen for kontaminering mellem de to luftstrømme.

Modstrømsvekslere
Modstrømsvekslere er en almindelig type varmeveksler, der anvendes i ventilationsanlæg. Disse enheder tillader luften i ind- og udgående strømme at passere forbi hinanden i modsat retning. Denne konfiguration muliggør effektiv varmeoverførsel, idet den varme luft, der forlader bygningen, overfører sin varme til den friske luft, der trækkes ind. Modstrømsvekslere er kendt for deres høje varmegenvindingskapacitet og er ideelle til situationer, hvor plads er begrænset.

Krydsvekslere
Krydsvekslere kombinerer egenskaberne fra både modstrøms- og samstrømsvekslere og repræsenterer en alsidig løsning for varmegenvinding. Disse enheder tillader, at den indgående og udgående luftstrøm krydser hinanden i en vinkel, hvilket muliggør en mere effektiv varmeoverførsel sammenlignet med modstrømsvekslere. Krydsvekslere er velegnede til applikationer, hvor høj varmegenvinding er afgørende, og de bidrager til at opretholde optimale temperaturer i bygningen ved at genbruge varmen fra den affyrede luft.

Koblede batterier
Koblede batterier repræsenterer en nøglekomponent i optimale energistyringssystemer. Disse avancerede batteriløsninger er designet til at arbejde sammen og dele belastningen jævnt, hvilket sikrer en stabil og kontinuerlig energiforsyning.

Blandekammeranlæg (recirkulation)
Blandekammeranlæg, der omfatter recirkulationssystemer, repræsenterer en miljøvenlig og energibesparende tilgang til industrielle processer. Disse anlæg muliggør genbrug af ressourcer ved at recirkulere og genanvende materialer eller medier, hvilket reducerer behovet for kontinuerlig tilførsel af nye ressourcer.

Lad os hjælpe dig med at optimere dine produktionsprocesser ved at udnytte varmegenvindingens potentiale og forbedre din økonomiske bæredygtighed.

Image
Rotorveksler under konstruktion

Kontakt os for skræddersyede løsninger til ventilation med varmegenvinding

Er din virksomhed klar til at optimere energieffektiviteten og implementere bæredygtige løsninger inden for ventilation med varmegenvinding ligesom det var tilfældet for eksempelvis Skippersild? Hos Bardram står vi parat til at rådgive om og levere skræddersyede ventilationsanlæg, der opfylder dine specifikke behov. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale og lad os sammen udforske, hvordan vi kan optimere din virksomheds varmegenvinding.

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.