Vores Projektforløb for Ventilation

Når vi påbegynder et projekt, er vores primære mål at løse de ventilationsrelaterede udfordringer, din virksomhed står overfor. Det er vores ansvar at sikre, at du får den rette ventilationsløsning. Derfor stiller vi nysgerrige spørgsmål om din virksomheds processer. Samarbejdet mellem din ekspertise og vores gør det muligt for os at fastlægge de nøjagtige årsager til jeres ventilationsmæssige udfordringer. 
Vores projektforløb inkluderer følgende fem faser:

1. Behovsanalyse for industriventilation

Første skridt i ethvert projekt er at indlede en dialog, hvor vi sammen med dig diskuterer de ventilationsmæssige udfordringer i din virksomhed. Vi ønsker at opnå en omfattende forståelse, ikke kun af problemet, men også af, hvordan din virksomhed fungerer. Målet er at sikre, at du får en velovervejet ventilationsløsning, der ikke medfører uforudsete problemer. Sammen fokuserer vi på at identificere ventilationsrelaterede problemer samt de produktionskrav, din virksomhed har. Hvis vi ikke mener opgaven kan løses med industriventilation, vil vi gerne rådgive dig, så du kan få den optimale løsning. 


I denne fase taler vi også om økonomi og snitflader.

Kundebesøg og service af anlæg

2. Løsningsforslag


Når vi udvikler løsningsforslaget, bygger vi på en dybdegående forståelse af din virksomhed og dens ventilationssystem. Vi konkretiserer fordele og ulemper ved den foreslåede løsning og giver detaljer om investeringen, den tekniske gennemførelse og installationen af ventilationssystemet. Vi baserer vores idéer på omfattende viden, så du kan vide dig i trygge hænder. 

Skitse og udregning af ventilationsløsning

3. Fra Planlægning til Produktion af Ventilationssystem

I denne fase bliver projektet mere konkret, og en af vores erfarne projektledere overtager ansvaret. Projektlederen besøger din virksomhed for at tage fysiske og eventuelt audiovisuelle opmålinger, designe og dimensionere det kommende ventilationssystem. Hvis du allerede har industriventilation, så tager vi også højde for dette i denne fase. Dette baseres på den information, projektlederen har indsamlet, samt den viden, vi har akkumuleret gennem behovsanalysen. Vores projektafdeling og produktion er placeret på samme adresse, hvilket giver os stor fleksibilitet til at foretage nødvendige justeringer og sikrer overholdelse af deadlines. Produktion på baggrund af skitse

4. Montage og Opstart af Ventilationsløsning


Montageprocessen begynder, når den endelige løsning er fastlagt, og produktionen af ventilationssystemet er i fuld gang. Projektlederen arbejder tæt sammen med vores pålidelige montagepartnere for at sikre en smidig proces. Vi forstår vigtigheden af en vellykket opstart, da dette er forskellen mellem succes og fiasko. 


For at sikre optimal drift med dit nye ventilationssystem, udfører vi opstarten under produktionen, så vi kan foretage justeringer på ventilationen efter de faktiske behov.

Montage af rørføring på tag

5. Opfølgning og Driftsoptimering af Ventilation


Efter installationen og opstarten fortsætter vores engagement. Vi deler vores viden om ventilationssystemet med dine medarbejdere for at sikre, at de har en grundlæggende forståelse af driften og funktionen af anlægget. Dette er afgørende for at undgå driftsproblemer og maksimere ventilationssystemets fordele. Ved at følge dette omhyggeligt planlagte projektforløb inden for industriventilation sikrer vi, at du får den bedst mulige løsning, der opfylder dine behov og forventninger på ventilationsområdet.

Montage af rørføring i bygning