Effektivt projektforløb

Ethvert samarbejde baseres på åbenhed og tillid for at skabe optimale rammer for et godt projekt. Nøgleordene i alle projektforløb er kommunikation, respekt og integration. Projektforløbet gennemføres typisk på følgende måde:

 

1. Behovsanalyse
I samarbejde med kunden udarbejdes en tilbundsgående behovsanalyse, som er udgangspunktet for en optimal rådgivning. I analysefasen afdækkes:

 • Entreprisens omfang
 • Tekniske krav og specifikationer
 • Arbejdsmiljømæssige forhold
 • Myndighedskrav

1 behovsanalyse

2. Løsningsforslag
Bardram udarbejder et konkret løsningsforslag, der præsenteres og gennemgås punkt for punkt med kunden. Det omfatter:

 • Fordele
 • Teknik
 • Installation
 • Drift og vedligeholdelse
 • Investering

2 loesningsforslag

3. Fra planlægning til produktion
Konstruktion og produktion af den specificerede løsning påbegyndes. Den består af:

 • Dimensionering og opmåling
 • Forsyning vedr. el, sikring af kølemiddel, taggennemføringer
 • Styring/automatik
 • Indkøb og produktion

3 planlaegning produktion

4. Montage og idriftsættelse
Nøgleordet i forbindelse med installation er fleksibilitet. Den endelige indkøring og justering sker altid, mens kundens produktion er i gang og tilgodeser:

 • Veterinære forhold
 • Løbende produktion
 • Personale

4 montage idriftsaettelse

5. Vedligeholdelse
Bardrams anlæg er omfattet af en 1-årig serviceperiode, hvor justeringer foretages uden beregning. Desuden tilbydes individuelle serviceaftaler, der kan omfatte:

 • Komplet vedligeholdelse
 • Delvis vedligeholdelse
 • Leverance af komponenter

5 vedligeholdelse

Design og dimensionering af anlæg til ventilation
Projektforløb hos Bardram
x