Energioptimering af ventilationsanlæg

Energioptimering af ventilationsanlæg er afgørende for at maksimere effektiviteten og minimere energiforbruget i industrielle og erhvervsmæssige miljøer. Hos Bardram forstår vi vigtigheden af at skabe skræddersyede løsninger, der ikke kun opfylder behovene hos vores kunder, men også fokuserer på at optimere energiforbruget i deres ventilationsanlæg.


Hvad indebærer energioptimering af ventilationsanlæg

Men hvad indebærer energioptimering af ventilationsanlæg egentlig? Det handler om at gennemgå og analysere det eksisterende ventilationsanlæg for at identificere områder, hvor energiforbruget kan reduceres uden at gå på kompromis med ydeevnen. Dette kan omfatte optimering af luftstrømme, brug af energieffektive komponenter og implementering af avancerede styringssystemer.

Energioptimering af ventilationsanlæg er ikke kun en bæredygtig praksis, men det kan også resultere i betydelige besparelser på energiregningen. Ved at tilpasse ventilationsanlægget til de faktiske behov i virksomheden kan man undgå unødvendigt energiforbrug og sikre, at ventilationen tilpasses skiftende arbejdsforhold og produktionsbehov. Energioptimering af ventilationsanlæg er både relevant når det kommer til ventilationsanlæg med varmegenvindingventilationsanlæg med køling, og generelt til de fleste anlæg forbundet med industriventilation og procesventilation.

Vejrets indflydelse på din ventilation

De fleste anlæg dimensioneres til at kunne holde en given temperatur i rum ved 25°C udenfor. I Danmark er der ca. 75 timer om året, hvor udetemperaturen er højere end 25°C. Derfor kan luftmængden i ventilationsanlæg sænkes det meste af året, og luften udefra kan derfor anvendes på smartere måder. Med vores ventilationsløsning HUGIN, er det eksempelvis muligt at anvende køl om natten inden en varm dag, så du så vidt muligt anvender jordens ressourcer.

Dårligt tilpassede anlæg

Vi støder ofte på virksomheder, som bruger 5-10 gange mere energi end nødvendigt. 
Årsagen er ofte:


- Drift udenfor produktionstid.
Kører dit anlæg når der alligevel ikke er andre i bygningen, eksempelvis i weekenden, så er dette et godt tidspunkt at nedsætte energiforbruget.


- Anlæg tilpasser ikke ydelsen i forhold til behovet.
Det ses ofte at ventilationsanlæg eksempelvis kører på højere niveau end niveau end nødvendigt, uden det kan mærkes. Det kan også være at der er sket ændringer i det landskab ventilationen er indreguleret til. Eksempelvis kan maskiner, siddepladser eller lignende være flyttet og behovene er derfor ændret.


- Manglende service og problemer med anlæg.

Det ses ofte at anlæg bruger for meget energi, fordi filtrene eksempelvis ikke er skiftet i længere tid. Skidt ophober siger derfor og anlægget skal bruge mere energi end nødvendigt for at opnå det behovet for lokalerne i virksomheden. Vores løsning HUGIN kan fortælle dig, hvornår det er tid til at skifte filter. Ligeledes kan vi hjælpe med at aftale en tid, hvor KK-Ventilation kan skifte filtre, hvis du ikke selv har mod på det. 

Kort tilbagebetalingstid

Vi oplever ofte at investeringen er beskeden i forhold til besparelsen.
Bardram skaber besparelser på driften, ved at dimensionere ventilationsanlæg, så det passer til produktionens behov. Her er ofte store økonomiske fordele ved at lave mindre ændringer.
Image
Image
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Vores specialister hjælper med en teknisk gennemgang af ventilationsanlæg. Vi sammenligner det faktisk behov med det nuværende anlægs ydelse, og kortlægger potentialer for at spare energi. Når behov og ydelse er forskellige, designer Bardram de tilpasninger, som bringer dem i balance.. 

Ændringer til eksisterende anlæg

Vi ved alle, hvordan den nuværende energikrise presser virksomheder landet rundt. I den forbindelse er det nærliggende at undersøge, hvordan din virksomhed kan sænke forbruget, og dette kan Bardram hjælpe med. 

Din virksomhed kan sænke forbruget ved at:

  • Justere ventilationsanlæg efter de nuværende behov i produktionen.

  • Genvinde energi fra varme, luft eller fugt i din egen produktion. Flyt energi fra et område med overskud til et område med forbrug.

  • Ændringer i systemopbygning såsom blandekammer og recirkulering. 

Installation af nyt ventilationsanlæg

Når vi designer ventilationsanlæg er driftsomkostninger og tilbagebetalingstid altid i fokus. Vi hjælper din virksomhed med løsninger der sikrer et godt produktionsmiljø, og rådgiver dig, så du får den optimale løsning. 

Vores styringssystemer måler konstant driftsværdier og tilpasser luftmængde, køl og varme, så driften altid er optimal for produktionen.
  
Uanset om du ønsker 3 eller 10 års tilbagebetalingstid, så kommer vores dimensioneringskompetencer dig til gode. Vi ved nemlig hvor i systemet energi bedst spares. Vi designer selv komponenter og kanalsystemer, så de er optimeret i forhold til den ønskede tilbagebetalingstid. 

Image