Himmerlandskød skaber sundt arbejdsmiljø med effektiv ventilation

Fokus på arbejdsmiljø med effektiv ventilation

Himmerlandskød, som fusionerede med fire slagterier i 2018, tog et vigtigt skridt mod at skabe en moderne slagteribygning i Aalestrup, der kunne rumme op 110.000 kreaturer om året. Med fokus Fra Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomheds side var der et stort ønske om at skabe et godt indeklima, hvor produktionen hele tiden kunne blive forsynet med frisk luft. Vigtigt var det også at at temperaturen i afdelinger kunne reguleres i forhold til fødevaremæssige krav og medarbejdernes arbejdsmiljø. I forlængelse af dette var det også essentielt, at fugt i bygningen kunne reguleres og luftgener kunne minimeres. 


 Bardram Luft-Teknik arbejdede i tæt samarbejde med Himmerlandskød for at skræddersy en omfattende løsning, der imødekom virksomhedens behov, budget og myndighedskrav. Den integrerede tilgang sikrede, at alle ventilationskomponenter arbejdede sammen harmonisk.

Image

Optimal industriventilation til slagterlinjer

I samarbejde med kunden fandt Bardram Luft-Teknik frem til et løsningsforslag, som bedst muligt matchede Himmerlandskøds ønsker, behov, budget samt teknik- og myndighedskrav. Ved at tilbyde en samlet løsning kunne vi bedre give kunden det bedste resultat, hvor de installerede elementer bedre arbejder sammen. 


Ved slagterilinjerne oprettede vi ventilationsanlæg, som ved hjælp af indblæsningsaggregater opvarmer eller køler op til 78.000 kubikmeter luft i timen afhængigt af driftssituationen. Hermed sikrer vi, at Himmerlandskøds medarbejdere har de bedste betingelser for det rette klima. I forlængelse af dette kan nævnes, at det største ventilationsanlæg på stedet nu er på 60.000 kubikmeter luft i timen. 


Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at sikre den rette rumtemperatur. Dette er også med til at hjælpe slagteriet med at udtørre rummet efter endt rengøring.


Forbedret luftkvalitet og Miljøsikring

Slagtergangen blev udstyret med kraftfuld udsugning ved hjælp af booster-enheder, som effektivt dirigerede luften til fællesafkastet og derefter op gennem en 40 meter høj skorsten, hvilket eliminerede luftgener for naboer. Procesudsugning blev implementeret ved kilden for at reducere luftudskiftning og fange forureningen direkte ved kilden, hvilket yderligere bidrog til et sundt arbejdsmiljø.

Behagelig rumtemperatur og hygiejnekontrol

Udbeningsanlægget blev udstyret med recirkulering for at opretholde den korrekte rumtemperatur og hjælpe slagteriet med at tørre rummet efter rengøring. På denne måde affugter vi området, og sikrer at der eksempelvis ikke dannes mikrobiel vækst.

Forbedret arbejdsmiljø og produktivitet

Med Bardram Luft-Tekniks helhedsløsning har Himmerlandskød opnået et slagteri med markant forbedret indeklima og arbejdsmiljø. Dette har ikke kun øget medarbejdernes trivsel, men har også forøget produktiviteten ved at reducere fugtighed og omdanne tørretid til produktivitetstid. Himmerlandskød prioriterer et sundt arbejdsmiljø og effektiv industriventilation for optimal produktivitet og komfort. 

Hvis din virksomhed står overfor lignende problemstillinger, så tøv ikke med at kontakte os.