Lydmåling

Lydmåling er afgørende inden for ventilationsanlæg, især når det kommer til industrielle og erhvervsmæssige installationer. Hos Bardram er vi dedikerede til at levere skræddersyede ventilationsløsninger af høj kvalitet, og en vigtig del af den proces er at udføre nøjagtige lydmålinger. Her er hvorfor lydmåling er essentielt og hvordan det udføres.

Hvad er en lydmåling?

Vi behersker teorien og praksis bag lyd- og støjdæmpning, og vi har en imponerende historie med innovative løsninger og en produktionskapacitet, der kan tilpasses enhver udfordring. Vores dybdegående kendskab til ventilationsinstallationer giver os mulighed for at reducere støjniveauer betydeligt uden at kompromittere kapaciteten på dine ventilationsanlæg. 

Vi er fortrolige med de eksterne krav vedrørende støjniveauer, fastsat af myndigheder som Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. Vi rådgiver dig gerne for at sikre, at din virksomhed opfylder disse krav og har passende lyddæmpningsløsninger. Hos Bardram tror vi på at minimere begrænsningerne, når det kommer til lyddæmpning, så du får det optimale system til dine behov.

Hvorfor lydmåling på et ventilationsanlæg er afgørende

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at få foretaget en lydmåling på ventilationsanlæg til industri og erhverv.

Overholdelse af støjgrænser

Industrielle og erhvervsmæssige områder er underlagt strenge regler for støjniveauer. Lydmåling hjælper med at sikre, at dit ventilationsanlæg opererer inden for de tilladte grænser, hvilket er afgørende for at undgå bøder og overholde lovgivningen.

Arbejdsmiljø

Et støjsvagt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Ved at udføre lydmålinger kan du identificere og reducere støjniveauerne fra ventilationsanlægget, hvilket skaber en mere behagelig arbejdsplads.

Optimering af anlæg

Lydmålinger afslører områder, hvor ventilationsanlægget kan optimeres for at reducere unødig støj. Dette kan føre til energibesparelser og forbedret ydeevne.

Hvordan foregår en lydmåling på et ventilationsanlæg

Hos Bardram udfører vi lydmålinger på følgende måde:

Identifikation af målepunkter
Vores eksperter analyserer anlægget for at identificere målepunkter, hvor lydniveauerne skal evalueres. 

Kalibrering af udstyr
Vi anvender specialiseret lydmåleudstyr, der kalibreres nøjagtigt for at sikre præcise måleresultater. 

Måling under normale driftsforhold
Lydmålinger udføres under typiske driftsforhold for at afspejle den faktiske støjpåvirkning i området. Dette inkluderer perioder med forskellige belastninger på ventilationsanlægget. 

Dataanalyse
Efter at have indsamlet data analyserer vi resultaterne for at identificere potentielle støjproblemer og mulige løsninger.

Vælg Bardram til at foretage lydmålinger i forbindelse med projekter

Bardram er din pålidelige partner, når det drejer sig om ventilationsløsninger baseret på lydmålinger. Vi kombinerer avanceret teknologi med ekspertise inden for industrielle og erhvervsmæssige applikationer. 

Med vores skræddersyede tilgang sikrer vi, at dit ventilationsanlæg ikke kun opfylder, men overgår de nødvendige standarder for lydniveauer. Kontakt os i dag for at optimere dit anlæg og skabe en støjsvag arbejdsplads. Se mere på vores side omkring lyddæmper ventilation.

Lyddæmpning under konstruktion

Vil du vide mere om
vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.