Udsugning til værksted

Værkstedsudsugning er afgørende for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i industri og erhverv. Hos Bardram specialiserer vi os i at levere skræddersyede løsninger inden for industriventilation, herunder effektive udsugningssystemer til værksteder.

Hvad er værkstedsudsugning?

Værkstedsudsugning er designet til at fjerne og filtrere skadelige partikler, støv, dampe og andre forurenende stoffer, der kan opstå under arbejdsprocesser på værksteder. Disse partikler kan ikke kun påvirke arbejdsmiljøet negativt, men også udgøre sundhedsrisici for de ansatte.


Udsugning til autoværksted

Effektiv udsugning på et autoværksted er afgørende for både arbejdsmiljøet og sundheden for de ansatte. Autoværksteder producerer en bred vifte af forurenende stoffer, såsom udstødningsgasser, olierøg, støv og partikler fra slibning og svejsning.

Vores udsugningssystemer er designet til at håndtere specifikke forureningskilder på autoværksteder og sikre, at skadelige partikler og dampe fjernes effektivt fra luften. Dette ikke blot forbedrer luftkvaliteten, men reducerer også risikoen for sundhedsmæssige problemer, som medarbejderne kan stå overfor ved langvarig eksponering.

Vi tilbyder specialiserede løsninger til udstødningsudsugning, olie- og fedtudsugning samt generel partikeludsugning. Vores systemer er energieffektive og kan tilpasses værkstedets layout og behov. Vi prioriterer også brugervenlighed og vedligeholdelse, hvilket sikrer en problemfri drift og minimerer nedetid.

Hvad bruges værkstedsudsugning til?

Støv- og partikelfjernelse
Vores udsugningssystemer er effektive til at fjerne støv og partikler, hvilket skaber et renere arbejdsmiljø og reducerer risikoen for luftvejssygdomme.

Dampudsugning
Værkstedsprocesser kan generere skadelige dampe. Vores udsugningssystemer sikrer hurtig og effektiv fjernelse af disse dampe, hvilket beskytter både medarbejdere og udstyr.

Luftkvalitetsforbedring
Vores løsninger til værkstedsudsugning bidrager til en generel forbedring af luftkvaliteten, hvilket øger trivslen og produktiviteten på arbejdspladsen.


Krav til værkstedsudsugning

Kravene til udsugningssystemer til værksteder er afgørende for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Et effektivt udsugningssystem skal først og fremmest være i stand til at håndtere de specifikke forureningskilder, der findes på værkstedet. Dette kan omfatte støv, partikler, kemiske dampe og andre luftbårne forurenende stoffer. Systemet skal have tilstrækkelig kapacitet til at fange og fjerne disse forurenende stoffer fra luften for at forhindre, at de spredes og påvirker medarbejdernes sundhed.

Derudover er det vigtigt, at udsugningssystemet er designet med fokus på energieffektivitet for at minimere driftsomkostningerne og miljøpåvirkningen. Det skal også være nemt at vedligeholde for at sikre en kontinuerlig og pålidelig ydeevne. Fleksibilitet er en anden vigtig faktor, da værkstedets behov kan ændre sig over tid. Et system, der kan tilpasses og opgraderes, er afgørende for at imødekomme disse ændringer.

Endelig skal udsugningssystemet overholde gældende regler og standarder inden for arbejdsmiljø og luftkvalitet. Dette sikrer, at virksomheden overholder lovgivningen og skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte. Hos Bardram er vores udsugningssystemer skræddersyet til at opfylde disse krav, idet vi kombinerer avanceret teknologi med vores ekspertise inden for ventilation, så du kan være sikker på en optimal løsning til dit værksted.

Hvorfor vælge Bardram?

Speciallavede løsninger
Vi forstår, at hvert værksted er unikt. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger inden for industriventilation, der matcher dine specifikke behov.

Energieffektive systemer
Vores udsugningssystemer er ikke kun effektive, men også energieffektive, hvilket kan bidrage til at reducere driftsomkostningerne.

Erfaring og ekspertise
Med års erfaring inden for ventilationsbranchen har vi hos Bardram opbygget ekspertise til at levere pålidelige og innovative løsninger inden for procesudsugning.

Søger du en pålidelig partner inden for værkstedsudsugning? Kontakt os i dag for skræddersyede og effektive løsninger til dit værksted. Vi er her for at sikre, at dit arbejdsmiljø er sundt, sikkert og produktivt.

Vil du vide mere om
vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter
Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.

bardram logo hvid frit

Bardram Luft-Teknik A/S

Sønderskovvej 13
DK - 8362 Hørning
Tlf.: 71 99 30 60
CVR: 77982213

Mail: bardram@bardram.dk

Mail til modtagelse af faktura:
invoice@bardram.dk

Cookies og persondata

 

Bardram Luft-Teknik leverer komplette løsninger til industriventilation og køling samt til begrænsning af støj- og lugtgener.

Løsningerne anvendes primært i erhvervs- og industrilokaler med et udfordrende produktionsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima.