Et bedre indeklima med ventilation

Bardram har alle dage været et ventilationsfirma, som har dygtiggjort sig i at sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø til den danske industri med industriventilation.Hvorfor er et godt indeklima vigtigt?


Et godt indeklima er alfa omega i alle livets henseender. Vores velbefindende er ofte afgjort er lokalers indeklima, og det er derfor vigtigt, at klimaet lever op til en række standarder. Et godt indeklimaet kan kendes ved en lav fugtighed og frisk luft, hvor der samtidig er en minimal mængde Co2 og andre giftige gasser til stede. Når dit indeklima lever op til disse parametre vil du også mærke, at du får det fysisk bedre og at dit energiniveau stiger.

Lever luften i dine lokaler derimod ikke op til ovenstående parametre, så er der derimod store udfordringer. Nedsænket koncentrationsniveau, hovedpine og andre helbredsproblemer kan nemlig opstå, hvis indeklimaet er dårligt.

Du opdager  som regel først at indeklimaet, når der er er problemer. Derfor er det vigtigt at at du ved, hvad du selv kan gøre for at holde et godt indeklimaet. 

Hvad påvirker indeklimaet?

Der er en række udfordringer, som kan lede til at dårligt indeklima. 

Fugt

Et godt indeklima og arbejdsmiljø opstår er, som nævnt, til stede når der er en lav fugtighed. Derfor er det selvsigende, at et højt fugtniveau leder til et dårligt indeklima. Det er der flere årsager til.

Først og fremmest, så ved du selv, hvor svært luften er at indånde, hvis luften er trykket helt tyk af fugt. Det er ubehageligt, og kan lede til endnu værre udfordringer. Når luftfugtigheden er over 70 procent er der nemlig også bedre muligheder for skimmelsvamp, mikrobiel vækst, støvmider, bakterier, insekter og andre udyr, som kan forværre indeklima og levevilkår.  

I arbejdsmiljøer kan et anlæg med krydsveksler eksempelvis recirkulere og rense luften, men en affugter løbende kan fjernes den fugtige luft. Vi er eksperter i affugtning.

CO2

Har du været i et lokale med mange mennesker uden den fornødne udluftning, så ved du hvordan, du eksempelvis kan blive tung i hovedet eller miste koncentration. 

CO2 kommer ofte fra vores udåndingsluft, men kan også opstå fra andre processer i en virksomhed. Når CO2 begynder at fylde et lokale, betyder det samtidigt, at der er mindre plads til ilt, og vores kroppe får derfor ikke det nødvendige brændstof tilført. Dette fører i sidste ende til hovedpine, træthed og i sidste indre mindre effektivitet og produktivitet. 

At få bugt med CO2 handler i høj grad om at udskifte luften. Det er vigtigt at få tilført ny, frisk ilt, så det er nemmere for medarbejdere at trække vejret og arbejde mere effektivt. Dette er med til at opnå et bedre indeklima.

Hvordan påvirker indeklima din virksomhed?

Indeklima er vigtigt i alle lokaler, men der kan være forskellige måder, hvorpå indeklimaet påvirkes.

Produktionsindustri

Produktionsfaciliteter, såsom fabrikker og produktionsanlæg, påvirkes ofte af maskiner og andre processer som eksempelvis genererer varme, fugt og CO2. Her er det vigtigt med industriventilation der kan kan opretholde en konstant og behagelig temperatur. 
 

Farmaceutisk industri

I miljøer, hvor nøjagtig kontrol af luftkvaliteten ofte er et krav, såsom laboratorier og renrum, er det i særdeleshed vigtigt at holde et godt indeklima. Indeklimaet i disse lokaler holder som regel en høj standard. Derfor er det er ofte de sidste procenter, som kan være svære at mærke, som er afgørende for et perfekt indeklima. 
 

Fødevareindustri

Inden for fødevareproduktion og -forarbejdning er er det vigtigt med udskiftning af luften, for at holde luften ren for kontaminer, der kan skade produktet. Det er også vigtigt at holde luftfugtigheden nede, så der ikke er grobund for mikrobiel vækst. 
 

Logistik og lagerhåndtering

I lagerfaciliteter og distributionscentre er der ofte køretøjer, som udleder giftige gasser. Døre eller porte er ligeledes åbne og lukkede på forskellige tidspunkter, hvorfor det kan være svært at præcisere, hvilken luft der bliver inde, og hvilke man smider ud.  
 

Hospitaler og sundhedssektoren

I sundhedssektoren er det selvsagt vigtigt at bevare et sterilt miljø og opretholde en konstant luftcirkulation. Dette er med til holde indeklimaet sundt, både for personalets arbejdsmiljø og patienternes velvære.

Disse eksempler illustrerer mangfoldigheden af industrier, og hvordan indeklima kan påvirkes af diverse forhold. 

Lad os hjælpe dig med dit indeklima

Hos Bardram forstår vi, at ethvert industrielt eller erhvervsmæssigt miljø er unikt. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger, som kan sikre dig et bedre indeklima og et sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Vores eksperter er klar til at rådgive dig om den bedste løsning for din virksomhed.  

Optimer din virksomhed og få bedre indeklima med ventilation. Kontakt os i dag for en skræddersyet rådgivning

Vil du vide mere om vores ydelser?

Find alt du skal vide herunder, og læs hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
Ventilation
Vi anvender ventilation, så din virksomheder kan opretholde produktionsmiljøer som skaber bundlinje. Med indsigt i din virksomhed, sørger vi for at intet er overladt til tilfældighederne.
ikon_procesudsugning.png
Har du lokaler med kilder som udleder meget varme, fugt eller forurening, så er det naturligt at overveje brugen af procesudsugning. Vi anvender procesudsug til at fjerne skadelige..
ikon_rumkoeling.jpg
I alle produktionslokaler afgiver maskiner og diverse processer varme, hvilket betyder at der også er behov for køling. Vi har stor erfaring med at dimensionere kapaciteten..
ikon_affugtning.png
Fugt kan skabe store problemer i din virksomhed, og derfor er et tørt produktionsmiljø også en forudsætning for at kunne producere. Hvis der er for meget fugt betyder det...
ikon_ekstern_lyddaempning.jpg
Der er fortsat øgede forventninger til, hvor lidt virksomheder må støje i forhold til det omgivende miljø. Ofte findes eksisterende installationer på fabrikken, som støjer for meget.
ikon_ekstern_lugtbegraensning.jpg
Duften af mad kan være lækkert, men hvis den omgiver dig hele tiden på arbejdspladsen eller hjemmet, så kan det godt blive for meget. Vi hjælper med at begrænse lugtgener i..
ikon_varmegenvinding.png
Spar unødvendige udgifter ved at få tjekket din virksomheds ventilationsanlæg. Når Bardram optimerer ventilationsanlæg, går vi aldrig på kompromis med produktionsmiljøet.
Standardprodukter

Vi har selv udviklet forskellige aggregater, som blandt andet muliggør affugtning og rumkøling som kan lede til bedre arbejdsforhold og forhøjet produktionstid.

bardram logo hvid frit

Bardram Luft-Teknik A/S

Sønderskovvej 13
DK - 8362 Hørning
Tlf.: 71 99 30 60
CVR: 77982213

Mail: bardram@bardram.dk

Mail til modtagelse af faktura:
invoice@bardram.dk

Cookies og persondata

 

Bardram Luft-Teknik leverer komplette løsninger til industriventilation og køling samt til begrænsning af støj- og lugtgener.

Løsningerne anvendes primært i erhvervs- og industrilokaler med et udfordrende produktionsmiljø, hvor varme, kondens eller forurening giver et udfordrende indeklima.